Családok Átmeneti Otthonai

Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület

Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat EgyesületA gyermekvédelmi rendszer intézményeihez tartozó ellátási forma a családok átmeneti otthona. Az 1990-es évek elején létrejött otthonok elsősorban anyákat és gyermekeket fogadott be, akik valamilyen okból (családi, szociális) el kellett, hogy jöjjenek lakóhelyükről.

A Kormány felismerve az ellátás fontosságát, az 1997-es Gyermekvédelmi Törvényben szabályozta a működés rendjét és az ellátásra vonatkozó előírásokat. Az ellátás legfontosabb jellemzője, hogy a gyermekeknek ad biztonságot, abban az esetben, ha a szülők elvesztenék a lakhatási lehetőségüket, nem kell őket - még átmenetileg sem - kiszakítani a családjukból. Az ellátás lehetőséget ad gyermekkel érkező bármelyik szülő, esetleg nagyszülő intézményi felvételére.

Az ellátás, intézményi keretek között zajlik, minden otthon, kialakított házirend szerint működik, amelynek szabályai minden bentlakóra kötelező érvényű.

12 + 6 hónap áll a beköltöző családok rendelkezésére, hogy rendezzék az életükbe bekövetkezett krízishelyzetet. A bent töltött idő alatt (ha nincs) munkát kell vállalni és takarékoskodni kell, hogy a kiköltözéshez szükséges albérleti kaució rendelkezésre álljon.

Az intézmények diplomás szociális munkásai, szociális gondozói 24 órában nyújtanak segítséget a családoknak. Szükség szerint pszichológus és jogász nyújt támogatást.

A Családok Átmeneti Otthona, nem a hajléktalanságból érkezőket tudja fogadni, hanem azokat a gyermekes családokat, akik átmenetileg kerültek nehéz helyzetbe. Az ellátás mindenek felett a gyermekek érdekeit szolgálja.

Családon belüli erőszak áldozatainak ellátása

Az otthonukat elhagyni kényszerülő családok - általában nők és gyermekeik - ellátása családok átmeneti otthonaiban és az úgynevezett, védett helyeken történik. Az ellátás sok szempontból hasonló, mint a más okból krízishelyzetbe kerülteké, de a gyakorlat azt mutatja, hogy több az eltérés, mint a hasonlóság.

A jellemzően, több éven keresztül történt bántalmazás súlyos nyomokat hagy az áldozatokon, mire kilépne a kapcsolatból. A pszichés állapot olyan mértékben leromlott, hogy az önálló élet elkezdése sokkal nagyobb nehézségbe ütközik, mint egy problémákkal teli, de „átlagos” családnál.Az ellátásnak sokkal szélesebb körűnek kell lennie. A bántalmazottak gyakran érkeznek egy szál ruhában, minden írat, használati eszköz nélkül. Pénz hiányában mindent az intézményeknek kell biztosítani. Gondoskodni kell a biztonság megszervezéséről.

A gyermekek pszichés állapota is eltér az átlagos gyerekekétől. Nyugtalanságtól a súlyos magatartászavarig minden felfedezhető a viselkedésükben.

Az otthonuk elvesztése mellett új intézménybe kell járniuk és új gyerekközösséghez alkalmazkodniuk.

A bántalmazott családok módszertani megközelítése teljes mértékben eltér a családok átmeneti otthonában ismert gyakorlattól.

A krízishelyzetbe került családok megsegítése

A Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület elsődleges tevékenysége a krízishelyzetbe került családok megsegítése.

A Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület által üzemeltetett Családok Átmenetei Otthonai működését a szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetben nyújtott támogatásokról, szociális szolgáltatásokról törvények, miniszteri rendeletek, más rendelkezések szabályozzák.

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, (Gyermekvédelmi törvény) »

133/1997. (VII. 29.) Kormány rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról »

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről »

A Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület feladatellátása

A Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület feladatellátását a családok átmeneti otthonában a Gyermekvédelmi törvény szabályozza, így a szülők a gyermekeik jogán kapnak elhelyezést. Az otthonokban, az elmúlt években több száz családot sikerült elhelyezni. Az ellátottak kétharmada gyermek. Az ellátás nem csak lakhatást biztosít, hanem teljes körű mentálhigiénés, életviteli és jogi segítséget nyújt.

A szociális munkások segítenek a szülők munkahely keresésében, a gyermekek iskolai és óvodai elhelyezésében, a családok mindennapi életének és traumáinak a megoldásában. Egy család a krízishelyzetet követően 12+6 hónapig maradhat az ellátásban. Az intézményi tartózkodás alatt a szülőknek rendszeresen dolgozniuk és takarékoskodniuk kell, hogy az ellátást követően albérletbe tudjanak költözni, legyen stabil munkahelyük és biztosítani tudják a további megélhetésüket.

Családok Átmeneti Otthonai, Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület

Családok Átmeneti Otthonai

A Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület által üzemeltetett Családok Átmeneti Otthonai:

Hogyan segít a Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület?

A Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület célja és feladata, hogy segítsen a rászoruló családokon, úgy, hogy a saját erőforrásaikat is motiválja. Mindegyik intézmény magasan kvalifikált szakember gárdával rendelkezik, akik a nap 24 órájában, jelenlétükkel garantálják a segítséget.

A szociális munkások arra törekszenek, hogy családgondozóként aktív részesei legyenek a család életének és problémájuk megoldásának. Az együttműködés nem azt jelenti, hogy a szülők válláról leveszik a gyermeknevelés, gazdálkodás, életviteli és egyéb terheket, hanem azt, hogy partnerek azok megoldásában. A szülői jogokat és kötelességeket mindig a gyermekek szülői képviselik.

Szükség esetén a Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület segítséget nyújt jogi és mentális problémák megoldásában, ehhez jogász, pszichológus és teológus áll a rendelkezésünkre.

A gyermekek iskolai felzárkóztatásában és szabadidős programjaikban önkéntesek segítenek.

A Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület célkitűzése

A Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület célja, hogy a családok átmeneti otthonában eltöltött idő azzal záruljon, hogy a család rendelkezzen rendszeres jövedelemmel és megtakarítással. A gyermekek rendszeresen járjanak oktatási intézményekbe és ne kelljen rettegniük attól, hogy veszélybe kerül az életük és el kell szakadniuk a családjuktól. Szeretnénk elérni, hogy a családok gazdálkodási, gyermeknevelési módszereik is változzanak az otthonokban töltött idő alatt.

A Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület igyekszik lehetőséget biztosítani a családoknak arra, hogy sorsukat saját kezükbe véve képesek legyenek önálló életre.

Ezen ellátás igénybevételével lehetőségük nyílik arra, hogy átmeneti probléma esetén családjukkal együtt maradhassanak. Elkerülhető a családok szétesése, még egy a családokra komoly terhet rakó probléma esetén is.

Alapelvek a Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület munkájában

„Ne tégy olyat másokkal, amiről nem szeretnéd, ha mások tennék Veled!”

Segítő munkánkban mind szakmai, mind pedig morális alapelvekhez igyekszünk magunkat tartani.

A családokkal végzett munka egyik legfontosabb alapelvének tartjuk a „legkisebb kényszer elvét”. A munkánk során úgy segítjük a családokat, hogy a gyermekek érdekeinek, jogainak figyelembevétele mellett legkevésbé se érintse az adott család integritását. A család életébe történő hatósági beavatkozás kizárólag akkor engedhető meg, ha az a gyermek érdekében elkerülhetetlen.

A gyermek mindenek felett álló érdekének szolgálata: Munkánk során a gyermekvédelmi törvény figyelembevételével a gyermek mindenekfelett álló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogaikat biztosítva járunk el.

Kapcsolat, elérhetőség

Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület

Ha bármi kérdése vagy kérése lenne, segítséget vagy tanácsot szeretne kérni, igénybe kívánja venni valamelyik szolgáltatásunkat, önkéntesként vagy támogatóként segíteni szeretné munkánkat, keressen bennünket, küldjön egy levelet, faxot vagy egy e-mailt, vagy hívjon bennünket!

Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület
Hogyan segíthetünk?

További információ:

Gyakran Ismételt Kérdések »

Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú Alapítvány
(06 23 545 668 )

info@sorsunk-jovonk.hu »

Családok Átmeneti Otthonai, Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület

Családok Átmeneti Otthonai

Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület

Bona Dea Családok Átmeneti Otthona, Diósd » Don Bosco Családok Átmeneti Otthona, Érd »

Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület

Sorsunk és Jövőnk Hírlevél

Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület Hírlevél a krízishelyzetben lévő családok támogatása témában.

Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület

English Magyar