Beszámoló 2012

Don Bosco Családok Átmeneti Otthona, Érd

Életképek

Készül a mézeskalács Karácsonyi meglepetés
Készül a mézeskalácsKarácsonyi meglepetés
Ő egy tündér, de nem csak farsangkor Barátságok szövődnek
Ő egy tündér, de nem csak farsangkorBarátságok szövődnek
Pancsolás Kirándulás a Vadasparkba
PancsolásKirándulás a Vadasparkba

Családok Átmeneti Otthonai

A Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület 4 Családok Átmeneti Otthonát működtet:

Szeretetszolgálatunk a Törökbálint Város Önkormányzata és a Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület között létrejött ellátási szerződés alapján fogad családokat otthonaiban, akiknek ez a segítség lehetővé teszi, hogy együtt maradjanak és gondjaikat szakemberek segítségével, közösen rendezzék. Így elkerülhetik családjuk széthullását, gyermekeik gyermekvédelmi gondoskodásba kerülését, és azt, hogy életükben szinte visszafordíthatatlan változások következzenek be.

Ellátási jellemzőink eltérnek az albérleti életformától. Otthonunkban házirend és szabályok vannak, több együtt élő családnak kell alkalmazkodnia egymáshoz. Nem könnyű vállalás, de egy lehetőség. Lehetőség arra, hogy új munkahelyet találjanak, hogy átgondolják a gazdálkodásuk addigi hibáit. Beszélhessenek párkapcsolati és gyermeknevelési problémáikról, és nem utolsó sorban mintát kapjanak arra, hogy a gyermekek szeretete nemcsak az ételről és ruházatról történő gondoskodást jelenti, hanem azt is, hogy a közös programokkal eltöltött idő mekkora örömet szerezhet.

Intézményünk diplomás szociális munkásai, szociális gondozói 24 órában nyújtanak segítséget a családoknak: segítenek a szülők munkahely keresésében, a gyermekek iskolai és óvodai elhelyezésében, a családok mindennapi életének és traumáinak a megoldásában stb. Ez nem azt jelenti, hogy munkatársaink a szülők válláról leveszik a gyermeknevelés, gazdálkodás, életviteli és egyéb terheket, hanem azt, hogy partnerek azok megoldásában. A szülői jogokat és kötelességeket mindig a gyermekek szülői képviselik. Szükség szerint pszichológus és jogász nyújt támogatást.

A családoknak szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy sorsukat saját kezükbe vegyék, ezáltal képessé váljanak az önálló életre, gyermekeik szerető gondoskodására, problémáik megoldására, a támogató közeggel (család, rokonság, barátok) való kapcsolatteremtésre, valamint tanulmányaik folytatására, képzéseken való részvételre, pályaválasztásra, munkahelyteremtésre, lakásproblémájuk megoldására.

Kiemelt célunk, hogy a szülők mintákat kapjanak a harmonikus családi életről, a szabadidő értelmes és tartalmas eltöltéséről.

Tevékenységünk legfontosabb alapelve a másodlagos prevenció. Szeretnénk a magunk eszközeivel hozzájárulni a gyermeki jogok érvényesítéséhez, veszélyeztetésük megelőzéséhez, illetve megszüntetéséhez. Segíteni a szülőket kötelezettségeik teljesítésében, elősegíteni, hogy a gyermekek saját családjukban nevelkedhessenek fel.

Nagyon fontosnak tartjuk a gyermekek biztonságához, korához, fejlődési szükségleteihez igazodó gondozását, nevelését, amely elengedhetetlenül szükséges egészséges személyiségfejlődésükhöz.

Az elmúlt évben – hasonlóan a korábbi évekhez – a Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködve történt a családok felvétele.

Életkép

Életkép

A Don Bosco Családok Átmeneti Otthona intézményi jellemzői

A Don Bosco Családok Átmeneti Otthona 12 család számára 40 férőhellyel tud ellátást biztosítani.

Fő szempontunk, hogy az ide bekerülő személyek – felnőttek és gyermekek egyaránt – otthonosan és biztonságban érezzék magukat. A béke és nyugalom érzése azért is különösen fontos számunkra, mert nehézsorsú családjaink vannak, akik gyakran agresszív környezetből, kilátástalannak tűnő élethelyzetből érkeznek hozzánk. Törekvéseink az elmúlt időszakban megvalósulni látszanak. A családok bekerülésüket követően pozitív visszajelzéseket adnak, miszerint a nyugodt légkör nagyon megnyugtató számukra. Úgy látjuk, hogy a beköltözők amint megtapasztalták e légkör pozitív hatását, törekszenek annak megtartására. Reméljük, hogy ezt a hozzáállást távozásukkor magukkal viszik az önálló életükbe is.

Intézményünk 2012 évben jelentős lépésre szánta el magát: további működéséhez új helyet keresett. Költözésünk hátterében az állt, hogy szerettünk volna lakóink számára jobb körülményeket biztosítani mind intézményi, mind infrastrukturális tekintetben. Új épületünk modernebb, jobb felszereltségű a korábbinál. Minden szobához saját fürdőszoba tartozik. Nem utolsó szempont, hogy óvoda, iskola, bolt, felnőtt és gyermekorvosi rendelő, gyógyszertár, posta, stb. van az intézmény közelében. Külön örülünk annak, hogy megközelíthetősége is kiváló, ami a munkába járást könnyíti meg lakóink számára. S bár ezeket a feltételeket egy másik városban találtuk meg, a költözés a családjaink számára nem jelentett különösebb nehézséget. Köszönhető ez a fent felsorolt előnyöknek, valamint a közlekedés területén is megnyilvánuló előnyösebb elhelyezkedésnek.

Az intézmény helyiségei a rendeltetésüknek megfelelően berendezettek, alkalmazkodva a különböző életkori sajátosságokhoz.

A családok önálló szobákban laknak, melyek mindegyikéhez saját fürdőszoba tartozik. Az egyéni tisztálkodási lehetőség még inkább lehetővé teszi a magán szféra megtartását, az egyéni takarítás felelősségének érzését.

A családok főzésre, mosásra, beszélgetésekre, szabadidős tevékenységekre közösségi tereket tudnak igénybe venni.

Az udvar parkosított: dús növényzet, magas árnyat adó fák, borostyánnal futtatott kerítés jellemzi. Árnyas nagy terasz és nádtetős szaletli ad lehetőséget nyáron a kinti étkezésnek, beszélgetésnek, családi együttléteknek. Hátsó, védett részében saját játszótér került kialakításra, ahol a gyermekek előszeretettel játszanak. Rossz idő esetén és télen közösségi helység áll rendelkezésre benti programokra és közös játékokra.

Igyekszünk minél több lehetőséget biztosítani a gyermekek számára, hogy életkoruknak megfelelő fejlesztő játékokkal hasznosan töltsék el a szabadidejüket. Különböző társasjátékok, építőjátékok, a nagyobbak számára csocsó- és pingpongasztal áll rendelkezésre.

Játékokon túl különböző foglalkozásokkal is igyekszünk színesíteni az otthonban töltött időt. A gyermekek számára kézműves foglalkozásokat, színházlátogatást szervezünk. A kisebbek szeretik a mesenézést, ami csoportos keretek között, ellenőrzött tartalommal történik.

A felnőttek sem maradnak ki a közösségi életből. Közös főzésekkel, az ünnepek megtartásával, az előkészületekben és az eseményeken való aktív részvétellel erősödik az „együtt” érzése, így formálódnak a családok lakóközösségé. Támogatjuk a családok minden olyan kezdeményezését, ami a közösségi életet erősíti. Reméljük, hogy a szokások megtartásával, bizonyos családoknál pedig minta adásával kialakul az igény, hogy távozásuk után is megtartsák saját ünnepeiket.

Télapó Karácsony
TélapóKarácsony

„Esély a hátrányban élőknek” pályázat

TÁMOP 5.2.5. project

Örömünkre szolgál, hogy 2012-től intézményünk részt vesz a TÁMOP-5.2.5. „Esély a hátrányban élőknek” pályázatában, mely során lehetőséget tudunk teremteni lakóink számára, hogy olyan élményekkel, lehetőségekkel gazdagodjanak, melyekre a hétköznapi életükben nem vagy csak kevés esélyük van. A pályázat keretében különböző programokon vehetnek:

Szülőcsoport

Szülőcsoport

Szakmai munka

Munkánkat több intézmény, vállalat és számos magánszemély is segíti. Szorosan együttműködünk a Segítő Kéz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, kölcsönösen segítve egymás munkáját. Igyekeztünk jó kapcsolatot kialakítani és ápolni a helyi Szivárvány Óvodával. Gyermekeink elhelyezése nagyon fontos a szülők munkavállalása szempontjából, hiszen amíg nem tudnak visszamenni a munkaerő piacra, az önálló életbe való visszavezetés is reménytelenné válik.

Nem szabad megfeledkezni a vállalatok és magánszemélyek által nyújtott segítségről sem. Bár csupán félévnyi működés áll mögöttünk Érden, így ismertségünk még nem teljes körű, mégis az elmúlt időszak alatt sikerült elfogadottá válnunk környezetünkben. Törekvéseinket elismerve és segítve számos adományt kaptunk a város több intézményétől és vállalkozóitól egyaránt, amivel családjainkat életminőségén tudunk javítani. Emellett régi kapcsolatainkat is ápoljuk. Nagy örömet jelentett a számunkra, hogy költözésünkkel nem szűnt meg a Törökbálinthoz kötődő támogató rendszerünk. Különösen fontos ez számunkra, mert azt mutatja, hogy munkánkat elismerik és törekvéseink mások számára is fontossá váltak. Természetesen az újabb kapcsolatokat is folyamatosan építjük. A Vöröskereszt, a Szent Erzsébet Karitász Központ, az Élelmiszerbank és még egy budapesti óvoda is ügyünk mellé állt: az óvoda dolgozói és a szülők ajándékok gyűjtésével tették örömtelivé gyermekeink karácsonyát.

Szakmai munkánk fontos feladata az önálló élethez szükséges kompetenciák kialakításán túl a munkába állítás valamint a kikerülő családok lakhatásának megoldása.

Nagy örömet jelent számunkra, hogy a 2012-es év során a nálunk lakó összes családot sikerült visszavezetni a munkaerő piacra. Különösen fontosnak tartjuk ezt az eredményünket, mert az önálló életbe való kilépés alappillére, hogy a családnak bevétele legyen. Ez több okból is fontos. Egyrészt rendszeres jövedelem nélkül intézményünkből való távozás után nem lesz képes a család fedezni a lakhatási és egyéb kiadásait. Másrészt albérletben való gondolkodás esetén nemcsak a bérleti díjjal kell számolni, hanem figyelembe kell venni a kaució összegét is. Ehhez megtakarítással kell rendelkeznie a családnak. A rendszeres jövedelem lehetővé teszi, hogy az otthonban való tartózkodás alatt a családok pénzt tudjanak félretenni. E természetes folyamatra ösztönözzük lakóinkat.

Szintén eredménynek érezzük, hogy 2012 év során minden kiköltöző család lakhatását önerőből sikerült megoldani, vagyis egyetlen család sem távozott tőlünk más intézménybe. Ehhez természetesen szükséges a korábban említett munka és takarékoskodás megléte, valamint az önálló életre való folyamatos ösztönzés is. Kiköltöző családjaink jó példája erőt és reményt ad az őket követőknek, így reméljük, hogy a továbbiakban is ez a tendencia fog folytatódni.

2012-es év ellátási jellemzői a Don Bosco Családok Átmeneti Otthonában

Az intézményünkbe beköltöző felnőttekről általánosságban elmondható, hogy főként alacsony iskolai végzettségűek, így őket, az építőipar leépülése, munkahelyek megszűnése fokozottan érintette.

A társadalom egészét érintő gazdasági változások hatásaként egy új jelenség kezdetét lehet felismerni. Az előző évtől kezdődően már értelmiségi, munkát vállaló család is érkezett hozzánk.

A bekerülő családok esetében kiemelkedő problémának mutatkozik az életvezetést érintő nehézségek, a gyermeknevelési problémák (határok, anya – gyerek kapcsolat, elvárások).

A felvételt követően a családokkal a családgondozást szakképzett szociális munkások végzik, szükség esetén pszichológusi és jogászi segítséget biztosítunk.

A beköltözést követő egyéni esetkezelés egyik fontos pontja a család helyzetének feltérképezése a problémák, célok közös megfogalmazása. Ezek szerint a családokban felmerült problémák és célok általában a következőek:

A problémák, célok megfogalmazását követően megállapodást kötünk a családokkal, melyben rögzítjük:

A családgondozás során együttműködünk a Segítő Kéz Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal. A család életében bekövetkezett változásokról rendszeresen tájékoztatjuk Őket.

Segítjük a családokat, hogy Önértékelésük pozitívan változzon, képesek legyenek Önmaguk és természetes támaszaik segítségével problémáik kezelésében.

Otthonainkban a – törvényi előírás szerint – 12 + 6 hónapig lakhatnak a családok.

A családoknak lehetőséget nyújt a nálunk eltöltött idő, hogy mind mentálisan, mind anyagilag megerősödjenek.

2012 évben két család jelentkezett intézményünkbe, ám beköltözésre nem került sor, mert a sikerült megoldaniuk más módon lakhatásukat.

A bekerülő családok problémái különbözőek, a megoldási lehetőségeik is eltérőek, ezért egyéni esetkezeléssel igyekszünk a hozzánk költözőknek a továbbiakban is segítséget nyújtani.

Tóth ÉvaUrbán Erika
intézményvezetőelnök

Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület

Hogyan segíthetünk?

Ha bármi kérdése vagy kérése lenne, segítséget vagy tanácsot szeretne kérni, igénybe kívánja venni valamelyik szolgáltatásunkat, önkéntesként vagy támogatóként segíteni szeretné munkánkat, keressen bennünket, küldjön egy levelet, faxot vagy egy e-mailt, vagy hívjon bennünket!

Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület
Hogyan segíthetünk?

További információ:

Gyakran Ismételt Kérdések »

Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú Alapítvány
(06 23 545 668 )

info@sorsunk-jovonk.hu »

Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület

Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület

Sorsunk és Jövőnk Hírlevél

Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület Hírlevél a krízishelyzetben lévő családok támogatása témában.

Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület

English Magyar