Életfa Gyermekjóléti Szolgálat, Diósd

Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú Alapítvány

Életfa Gyermekjóléti Szolgálat, DiósdA gyermekjóléti alapellátás hozzá járul a gyermek egészséges fejlődéséhez, jólétéhez, a családban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzéséhez. Ezt a szolgálat családgondozói személyes segítő kapcsolat keretében, a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával valósítják meg.

Életfa Gyermekjóléti Szolgálat, Diósd szolgáltatás célja, feladata

A Gyermekjóléti Szolgálat elsősorban a gyermekek védelmét, egészséges testi, lelki fejlődésének elősegítését, jogainak biztosítását tartja legfontosabb feladatának, de nem hagyja figyelmen kívül az olyan társadalmi problémákat (munkanélküliség, drogfogyasztás, alkoholizmus), amelyek a családon keresztül hatnak a gyermekre.

Hogyan segít, a gyermek családban történő nevelésének elősegítése érdekében?

Mit tesz a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében?

A szolgálat feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséért

Hogyan helyezhető vissza a családjából kiemelt gyermek?

Feladataink

A gyermekjóléti feladatok megvalósulását a komplex családgondozás, a családlátogatások, a felvilágosítások, információnyújtás, a tanácsadás, vagy családterápiába, mediációba való közvetítés, a családkonzultációs lehetőségek, a segítő beszélgetések, kérelmek, beadványok segítése, adományok közvetítése, intézményi támogató levelek megküldése

Ellátottak köre

Az „Életfa” Gyermekjóléti Szolgálat ellátja Diósd Község gyermekjóléti szolgáltatását.

Ki veheti igénybe?

A feladatellátás szakmai tartalma, módja

A Gyermekjóléti Szolgálat legtöbb esetben az oktatási intézményektől (óvodák, iskolák) értesül a veszélyeztetett gyermekekről. Elsősorban a pedagógusok, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős jelzései alapján veszik fel a kapcsolatot a családokkal, de érkezhetnek jelzések a jelzőrendszer többi tagjától is (rendőrség, gyámhivatal, háziorvos, védőnő ill. más gyermekjóléti szolgálat, stb.). A jelzés után intézményünk családgondozója felveszi a kapcsolatot a családdal.

Az alapellátásban történő családgondozás esetén a családgondozó szükség szerint, havonta 1-4 alkalommal keresi fel a családot. A gyermekvédelmi probléma megszüntetése érdekében kapcsolatot tart az oktatási intézménnyel, szükség esetén megfelelő szakember (pszichológus, mediátor, családterapeuta) segítségét is felajánlja a családnak. Tájékoztatást ad az igénybe vehető szociális ellátásokról, ügyintézésben, kérvények kitöltésében nyújt segítség

Életfa Gyermekjóléti Szolgálat, Diósd, Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület

Törvények, rendeletek

Az Életfa Gyermekjóléti Szolgálat, Diósd a következő törvények, rendeletek alapján működik:

Életfa Gyermekjóléti Szolgálat, Diósd

Életfa Gyermekjóléti Szolgálat, Diósd, Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület

Kapcsolat, elérhetőség

Életfa Gyermekjóléti Szolgálat, Diósd

Sorsunk és Jövőnk Alapítvány
Hogyan segíthetünk?

További információ:

Életfa Gyermekjóléti Szolgálat, Diósd
(06 23 545 668 )

info@sorsunk-jovonk.hu »

Életfa Gyermekjóléti Szolgálat, Diósd, Sorsunk és Jövőnk Alapítvány

Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület

Sorsunk és Jövőnk Hírlevél

Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület Hírlevél a krízishelyzetben lévő családok támogatása témában.

Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület

English Magyar