„És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok.”

(Apostolok cselekedetei 2. fejezet, Károli Biblia)

Pünkösd

Hitélet

Pünkösd a Szentlélek eljövetelének ünnepe a Húsvét utáni 50. napon.Pünkösd a Szentlélek eljövetelének ünnepe a Húsvét utáni 50. napon. A pünkösd a sínai szövetség ünnepe volt a zsidóknál Krisztus korában. Akkor a jelei a szélzúgás és tűz volt, Isten jelenlétének, kegyelem kiáradásának jelei. Az Új szövetség előjeleit a próféták mondták ki az Ószövetségben, Krisztus születése előtt: „Új szövetséget kötök veletek…akkor majd…új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek…Az én Lelkemet oltom belétek…" (Ez. 36,25-27; 11,19; Jer. 31,31k). Keresztelő Szent János is jövendölt. (Jézus) majd „Szentlélekkel és tűzzel fog benneteket megkeresztelni.” Jézus Keresztelő Szent Jánosnál keresztelkedett meg, és rögtön utána galamb szállt Jézusra. Ezért a Szentlélek jele a katolikus ikonográfiában a galamb.

Pünkösd (Wikipédia cikk) »

Pünkösd ószövetségi és újszövetségi ünnep is

A Magyar Katolikus Lexikonban pünkösd ószövetségi zarándokünnep, az Újszövetségben pedig a Szentlélek eljövetelének napja. A kovásztalan kenyér ünnepét és Jézus feltámadását követő ötvenedik napra esik, neve a görög pentekoszté szóból származik, melynek jelentése ötvenedik.

A liturgiában pünkösd a Pünkösd beteljesedésének ünnepe: a Szentlélek eljövetele, ajándékainak kiáradása, az új törvény és az Egyház születésnapja. Liturgiatörténetből tudható, hogy a középkorban a Szentlélek eljövetelét megelőző szél zúgását kürtökkel, harsonákkal utánozták, a lángnyelveket égő kócok helyettesítették. Ez utóbbi veszélyes szokást később rózsaszirmok szórása váltotta fel.

Pünkösdi jelképek, szokások

Juhász Mária

Hitélet - Pünkösd

Hogyan segíthetünk?

Ha bármi kérdése vagy kérése lenne, segítséget vagy tanácsot szeretne kérni, igénybe kívánja venni valamelyik szolgáltatásunkat, önkéntesként vagy támogatóként segíteni szeretné munkánkat, keressen bennünket, küldjön egy levelet, faxot vagy egy e-mailt, vagy hívjon bennünket!

Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület
Hogyan segíthetünk?

További információ:

Gyakran Ismételt Kérdések »

Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú Alapítvány
(06 23 545 668 )

info@sorsunk-jovonk.hu »

Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület

Hitélet

Advent » Farsang » Húsvét » Pünkösd »

Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület

Sorsunk és Jövőnk Hírlevél

Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület Hírlevél a krízishelyzetben lévő családok támogatása témában.

Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület

English Magyar