Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú Alapítvány

Társadalmi felelősség vállalásunk

Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú AlapítványMinden embernek nyugodt, egymást és gyermekeiket szerető családban kell felnőnie, és harmonikus párkapcsolatban élnie. A közös gyermekvállalás, mindkét fél számára egy életre szóló felelősség. Biztos családi háttérre van szükség a gyermek(ek) felneveléséhez, amely egyformán ró feladatokat mindkét szülőre.

A békés otthon, a nyugodt, hétköznapi, családi élet megteremtése, csakis egymás kölcsönös szeretetén és megbecsülésén alapszik. A megromlott kapcsolatok, nem jogosítanak fel senkit családtagjainak bántalmazására, ezért krízisházaink azoknak nyújtanak segítséget, akik az otthonaikból valamilyen oknál fogva menekülni kényszerülnek, és akiknek - a családjukban vagy a környezetükben - a velük való bánásmód, sérti emberi méltóságukat.

Urbán Erika1998-ban egy nevelési tanácsadóban kétségbeesett fiatal anyuka keresett kisfiával fedelet a fejük fölé, mert, otthonuk elveszítése miatt, rövid időn belül az utcára kerültek volna. Elkeserítő és reménytelen helyzetüket látva, jutott a nevelési tanácsadó akkori munkatársa arra a gondolatra, hogy segítő kezet kell nyújtani a hasonló sorsra jutott édesanyáknak, családoknak, gyerekeknek. Ez a találkozás hívta életre a Sorsunk és Jövőnk kiemelten közhasznú alapítványt, amit magánszemélyek, saját pénzügyi forrásból hoztak létre. Az alapítvány elnöke, - a nevelési tanácsadóból kivált - Urbán Erika lett.

Urbán Erika bemutatkozása »

2009-ben megalakult a Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület, amelynek hitvallása teljes mértékben felöleli azt a feladatot, amelyet a Sorsunk és Jövőnk Alapítvány végzett és végez, miszerint az odafigyelés, segítségnyújtás - a rászorulók részére - csak szereteten és az emberi méltóság tiszteletben tartásán alapulhat.

Sorsunk és Jövőnk Alapítvány

A Sorsunk és Jövőnk Alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek, valamint bármilyen magyarországi és külföldi közösségek a célok megvalósításához egyaránt csatlakozhatnak, ha a jelen Alapítványrendelés céljaival egyetértenek, a célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzájárulnak, vagy bármilyen más eszközzel támogatják, ideértve a személyes társadalmi munkát is, és a jelen alapító okirat rendelkezéseit elfogadják.

A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, melynek elfogadásáról a Kuratórium dönt.

A Sorsunk és Jövőnk Alapítvány-hoz az csatlakozhat, akinek, illetve amely szervezetnek a csatlakozási szándékát a Kuratórium nem utasítja vissza.

A Sorsunk és Jövőnk Alapítvány politikamentes társadalmi-közösségi kezdeményezés, céljai és feladatai teljesítése érdekében kész együttműködni minden szervezettel, közösséggel és személlyel, amely, illetőleg aki a közös célok elérésén munkálkodik.

A Sorsunk és Jövőnk Alapítvány pártoktól független, azoknak támogatást nem adhat, országgyűlési, önkormányzati képviselő-jelöltet nem állíthat és nem támogathat. Az Alapítvány politikai tevékenységet nem folytathat.

A Sorsunk és Jövőnk Alapítvány működése nyilvános, munkája és tevékenységének megítélése során épít a nyilvánosság, a társadalmi ellenőrzés lehetőségeire és a társadalmi támogatók kezdeményezéseire, javaslataira.

A Sorsunk és Jövőnk Alapítvány jogi személy, feladatai megvalósításában önálló.

A Sorsunk és Jövőnk Alapítvány székhelye: 2045 Törökbálint, Köztársaság tér 7.

A Sorsunk és Jövőnk Alapítvány célja

A Sorsunk és Jövőnk Alapítvány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 1. § (1) bekezdésében és 2. §-ban, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (2) bekezdés f. pontjában megfogalmazott közfeladatok ellátása és elősegítése érdekében az alábbi célokra jött létre:

Az Alapítvány működése során, céljai megvalósítása érdekében:

Az Alapítvány által végzett szolgáltatásokból bárki részesülhet.

Az Alapítvány közhasznú szervezetként kíván működni, melynek megfelelően önkormányzati, illetve költségvetési feladatok ellátását vállalja át.

Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma

Az Alapítványi vagyon kezelője és legfőbb döntést hozó, illetve képviselő szerve a Kuratórium, amelyet az alapító kér fel, és bíz meg határozatlan időtartamra.

A Kuratórium felelőssége az Alapítvány céljára rendelt vagyon leghatékonyabb működtetése, így feladata mindent megtenni annak érdekében, hogy az Alapítvány vagyonát a jogszabályoknak megfelelően gyarapítsa. Az összes jövedelem azonban csak az Alapítvány céljai által meghatározott körben és módon használható fel.

A Kuratórium tagjait és tisztségviselőit az alapító bízza meg határozatlan időre.

A Kuratóriumi tagság az elfogadó nyilatkozat aláírásával jön létre.

A Kuratórium 6 tagból áll.

A Kuratórium tagjai:

A Kuratórium tagjai olyan természetes személyek, akik egyetértenek az Alapítvány célkitűzéseivel, ezek teljesítését vállalják, és a feladataik ellátására alkalmasak.

A Kuratóriumi tagok az Alapítvány munkájában csak személyesen vehetnek részt.

Az elnökhelyettes az elnök tartós akadályoztatása esetén ellátja az elnöki teendőket.

Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú Alapítvány

Kapcsolat, elérhetőség

Hogyan segíthetünk?

Ha bármi kérdése vagy kérése lenne, segítséget vagy tanácsot szeretne kérni, igénybe kívánja venni valamelyik szolgáltatásunkat, önkéntesként vagy támogatóként segíteni szeretné munkánkat, keressen bennünket, küldjön egy levelet, faxot vagy egy e-mailt, vagy hívjon bennünket!

Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú Alapítvány

Telephelye: 2049 Diósd, Szabadság u. 11

Telefonszám: 06 23 545 668

Telefon és fax: 06 23 545 668

Levelezési cím: 2049 Diósd Szabadság u. 11.

E-mail: info@sorsunk-jovonk.hu »

Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú Alapítvány: nagyobb térképre váltás »

Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú Alapítvány
Hogyan segíthetünk?

További információ:

Gyakran Ismételt Kérdések »

Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú Alapítvány
(06 23 545 668 )

info@sorsunk-jovonk.hu »

Sorsunk és Jövőnk Kiemelten Közhasznú Alapítvány

Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület

Sorsunk és Jövőnk Hírlevél

Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület Hírlevél a krízishelyzetben lévő családok támogatása témában.

Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület

English Magyar